Hangasnevan turvetuotantoalueen ympäristölupaa koskeva valitus hylättiin

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekemä valitus Hangasnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta hylättiin Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 6.10.2015. EPV Bioturpeelle Lapuan ja Seinäjoen kaupunkien rajalla sijaitseva Hangasneva on kokonsa puolesta yksi merkittävimmistä hankkeista. Suunniteltu turvetuotantoalue on kooltaan noin 300 hehtaaria ja sen ensimmäinen vaihe saadaan tuotantoon tämän hetkisen suunnitelman mukaan vuonna 2018.

Alueen valmistelevia töitä on aloitettu marraskuussa ja tällä hetkellä kulkuyhteyksiä rakennetaan Myllykosken suuntaan. Alueella on edelleen puustoa, jonka korjuu vaatii pakkaskautta. Työt kuitenkin jatkuvat myös muilta osin läpi talven. Tavoitteena on päästä laajemmin kenttien kunnostusvaiheeseen ja kuivatusojaston tekoon syksyllä 2016. Kunnostus-ja rakentamistyöt kohdistuvat vuosien 2015-2017 aikana noin 220 hehtaarin alueeseen ja myöhemmin vuosien 2017-2019 aikana loppuun noin 70 hehtaarin alueeseen.

Hankkeen on arvioitu työllistävän pysyvästi 10 henkilöä. Turvetuotanto jatkuu Hangasnevalla aina 2050-luvulle saakka.

Lisätietoja hankkeesta
toimitusjohtaja Timo Orava
010 505 5033

Operatiiviset asiat
työnjohtaja Lauri Luoma
010 505 5340