Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Ympäristöministeriön laatima turvetuotannon ympäristönsuojeluohje julkaistiin kesäkuussa 2013. Ohjeella kumottiin vuonna 2008 annettu turvetuotannon ympäristönsuojeluopas.

Ohje antaa tietoa turvetuotannon hyvistä ympäristönsuojelukäytännöistä vesiensuojelussa sekä melu- ja pölyhaittojen vähentämisessä. Se on tarkoitettu auttamaan toiminnanharjoittajien, lupaviranomaisten ja toiminnan valvojien työtä. Ohje ei ole oikeudellisesti sitova ja sitä tulee aina soveltaa tapauskohtaisesti harkiten.

Ohjeeseen voit tutustua täällä.