Voitonnevan turvetuotantoalueen rakentaminen on aloitettu

EPV Bioturve on tehnyt Seinäjoella sijaitsevasta Voitonnevan turvetuotantoalueesta investointipäätöksen marraskuussa 2016, ja varsinaiset rakentamis- ja kunnostustyöt alueella on aloitettu tammikuussa.

Seuraavina työvaiheina on rakentaa alueella pumppaamot ja lasketusaltaat, minkä jälkeen seuraavalla talvikaudella 100 hehtaarin alue sarkaojitetaan. Alueen kenttien kunnostuksesta vastaa JPF Peat Oy, tuotantoalueen kaivuutöistä Matti Ristilä ja tieyhteyksien rakentamisesta Tapani Hanhikoski.

Voitonnevan arvioidaan olevan tuotannossa vuonna 2019. Alkuvuosien tuotantona on kuivike- ja kasvuturve. Nykyisellään tuotannon arvioidaan jatkuvan 2040-luvun puolivälin paikkeille saakka. Päätökset Voitonnevan mahdollisesta laajentamisesta ja lisämaan hankinnasta tehdään suhdanteiden mukaan. Alueella olisi mahdollisuus kaiken kaikkiaan 300 hehtaarin kokonaisuuteen.

 

Lisätiedot:
Lauri Luoma, työnjohtaja, 010 505 5340
Timo Orava, toimitusjohtaja, 010 505 5033